“Đào tạo kỹ năng đọc sách nhanh” – VƯƠN CAO VỚI TRI THỨC TOÀN DIỆN


Hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển nhân sự trong quá trình phát triển doanh nghiệp; tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings tổ chức cho toàn thể nhân viên tham gia khóa học “Đào tạo kỹ năng đọc sách nhanh”, giúp toàn thể nhân viên vươn cao với tri thức toàn diện.

Vào ngày 9.3.2020, học “Đào tạo kỹ năng đọc sách nhanh” được diễn ra với kết quả 100% nhân viên học được nhiều kỹ năng sau khi khóa học kết thúc.

Với những kiến thức được trang bị từ khóa học, toàn thể nhân viên tại tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách hàng và đôi tác những sản phẩm tiềm năng và sự hài lòng nhiều hơn từng ngày.

Tương tác với Thiên An Holdings tại:

🌐 Website : https://thienanholdings.vn

📬 Email : info@thienanholdings.vn

💭 Instagram : http://bit.ly/2W7N3ZD

💭 Zalo : http://bit.ly/3aStRmY

💭 Youtube : http://bit.ly/2TJqGbn

Menu