Bình Phước phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tại Công văn số 663/UBND-TH, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đã đề nghị bí thư huyện, thị, thành ủy, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo UBND tỉnh, ước giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt thấp (chỉ đạt 11% so kế hoạch năm), chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Bù Đốp (26,3%), Bù Gia Mập (20,6%), còn lại các đơn vị khác đều đạt thấp.

Theo đó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17-2-2022 của UBND tỉnh. Phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất từ những tháng đầu năm 2022. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn kéo dài năm 2021 chuyển sang).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra. Song song đó, khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu… tại cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý. Thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng thời, chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vốn vào cuối năm.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp, các ngành.

Công văn cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của cơ quan, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Liên hệ

Thiên An Holdings

(028) 36.36.2888

thienanholdings.vn
info@thienanholdings.vn
Số 39 đường số 10, khu đô thị Sala, P. An Lợi đông, HCM

Phòng ban

Kinh doanh

09 22222 726
info@tah.vn

Tuyển dụng

tuyendung@thienanholdings.vn

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu
Sáng: 08h00 – 12h00
Chiều: 13h30 – 17h30

Thứ Bảy
Sáng: 08h00 – 12h00