• 29 Jan , 2021

Lời kinh nguyện buổi sáng Thiên An Holdings

Làm dấu thánh giá: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN A MEN.

 1. LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU (thay nhau mỗi người đọc một lần mỗi sáng)

Lạy Chúa, Chúng con là những anh em đã nhận biết Chúa và cả những anh em chưa nhận biết Chúa toàn năng. Chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con, từ mọi miền khác nhau về Công Ty Thiên An này để cùng nhau làm việc. Chúng con không chỉ làm việc để nuôi sống bản thân mà còn cho gia đình, Ba mẹ, anh em trong gia đình và cho những mãnh bất hạnh trong xã hội.

Xin Chúa chúc phúc, nâng đỡ và chở che trong mọi việc chúng con làm. Xin Chúa cũng soi sáng và hướng dẫn và chúc lành cho Công ty Thiên An chúng con luôn thuận lợi trong mọi việc và ngày càng phát triển  hơn. Mỗi thành viên chúng con luôn ý thức rằng: Chúa tạo dựng vũ trụ trái đất và con người trong 6 ngày, và Ngài muốn chúng con tiếp tục sáng tạo trong mọi công việc. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Xin cho mỗi chúng con đều bán được nhiều sản phẩm và có thu nhập tốt hơn để nâng cao cuộc sống, hầu sống xứng với phẩm giá con người là hình ảnh của Đấng Tối Cao. Amen.

 1. Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần (mọi thành viên đọc to xin ơn soi sáng)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống/ đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Dức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống/ an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 1. ĐỌC LỜI CHÚA
 2. Đọc lời nguyện kinh doanh

Lạy Chúa, cuộc sống kinh doanh đầy cạnh tranh và nguy cơ thất bại luôn rình rập. Khi con bắt tay vào việc, xin Chúa hiện diện với con. Chúa là gia nghiệp đời con, xin gìn giữ con trong gia nghiệp này, gia nghiệp mà chính Chúa đã ban cho con. Xin giúp con lương thiện trong buôn bán, công bằng và thẳng thắn trong giao dịch. Xin cho con biết cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Xin cho con biết làm việc với tấm lòng liêm chính và trong tinh thần phục vụ.

Khi con làm việc, xin cho con biết kiên trì và mạnh mẽ để thực hiện tốt công việc dù gặp phải gián đoạn liên miên hay phải đối mặt với bất công. Xin giữ con trung tín cho dù có những cơ hội cám dỗ để kiếm tiền cách nhanh chóng trên mồ hôi nước mắt của người anh em con.

Xin cho con luôn giữ lương tâm ngay thẳng, biết phân biệt phải trái, biết lắng nghe lời Chúa và nhận ra thánh ý Chúa. Xin cứu con khỏi những tai nạn và rắc rối. Xin đừng để con tranh cãi không cần thiết. Xin gìn giữ trí con trong minh mẫn, tâm hồn trong sạch và lương thiện.

Lạy Chúa, xin nhắc nhớ con rằng: Con đang cộng tác với Chúa để làm cho bộ mặt trái đất ngày càng tươi đẹp hơn như ý Chúa muốn. Con đại diện Chúa và mang danh Chúa. Chúa là người lãnh đạo duy nhất, điều hành tối thượng và là chủ nhân quyền uy tuyệt đối của con. Xin giữ an toàn cho con và gia đình con trong danh Chúa. Xin cho con được chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu của Chúa nơi thiên đàng và cho cả những người con yêu thương.

Khi con nhắm mắt lìa đời, con ước mong được nghe Chúa nói: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy đến và chung chia niềm vui với chủ của con.” Amen.

 1. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha nợ kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 1. Kinh Kính Mừng (đọc 10 lần cầu xin Đức Mẹ chuyển lời cầu nguyện chúng ta lên tới Chúa)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

 1. Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN

Đọc lời Đức Mẹ dạy tại FATIMA cầu cho các linh ông bà, bố mẹ, cố bác, anh em, thai nhi, linh hồn cô độc,… đã qua đời.

“Lạy Chúa Giê-Su, xin tha tội chúng lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”

 1. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

 1. KINH KHẤN THÁNH CẢ GIUSE

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: "Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. "Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó cho Cha vụ khó khăn này (người chủ sự hôm nay đọc lời cầu nguyện khó khăn hiện tại……….). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng - vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha, chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con - Amen.

 1. LỜI NGUYỆN KẾT

(Người đại diện hôm nay dâng lời cầu nguyện chung, sau mỗi lời nguyện người đại diện đọc XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON và mọi thành viên cùng đọc lại XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON).

 

Lời nguyện 1: (mỗi ngày đều đọc lời nguyện này)

Lạy Chúa, xin dẫn lối cho những khách hàng có khả năng tài chính đến với dự án chúng con đang triển khai bán là (đọc tên dự án đang cần bán……….) để họ được sở hữu và phát triển vùng đất này được tốt đẹp hơn, và cũng để giúp các thành viên chúng con có thu nhập nâng cao cuộc sống, đồng thời công ty chúng con ngày càng phát triên hơn.

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON!

Lời nguyện 2:……………………………

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON!

Lời nguyện 3:……………………………

XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON!

 

Lời nguyện riêng: mọi người thinh lặng cầu nguyện theo ý nguyện riêng………………

 1. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.

 1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

CÁC CÂU LẠY

 • Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Thương xót chúng con.

 • Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Cầu cho chúng con.

 • Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Cầu cho chúng con.

 • Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Cầu cho chúng con.

 • Lạy Cha Phanxico xavie Trương Bửu Diệp.

Cầu cho chúng con

 

KẾT THÚC: làm dấu Thánh giá NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN AMEN.

Mọi người đều đọc lớn:

LẠY CHÚA XIN CHÚC LÀNH CHO CÔNG TY VÀ CHO CHÚNG CON

Liên hệ

Thiên An Holdings

(028) 36.36.2888

thienanholdings.vn
info@thienanholdings.vn
Số 39 đường số 10, khu đô thị Sala, P. An Lợi đông, HCM

Phòng ban

Kinh doanh

09 22222 726
info@tah.vn

Tuyển dụng

tuyendung@thienanholdings.vn

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu
Sáng: 08h00 – 12h00
Chiều: 13h30 – 17h30

Thứ Bảy
Sáng: 08h00 – 12h00