• 02 Mar , 2021

Đọc kinh khai trương đầu năm

Làm dấu thánh giá: NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN A MEN.


1. Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần (mọi thành viên đọc to xin ơn soi sáng)
Cầu xin chúa Thánh Thần Người thương thăm viếng hồn con Ban xuống cho con hồng ân chang chứa Trao rồi cho đáng ngôi thánh đường Nguyện xin Chúa ngôi Ba Đoái nghe lời con thiết tha Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm Nhuận thăm xác hồn tràng lan ơn thiên.

2. Bài Tin Mừng: Mt 25, 14-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

3. LỜI NGUYỆN CHUNG Ý
Lạy Chúa, Chúng con là những anh em đã nhận biết Chúa và cả những anh em chưa nhận biết Chúa toàn năng. Chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con, từ mọi miền khác nhau về Công Ty Thiên An này để cùng nhau làm việc. Chúng con không chỉ làm việc để nuôi sống bản thân mà còn cho gia đình, Ba mẹ, anh em trong gia đình và cho những mãnh bất hạnh trong xã hội.
Lạy Chúa, con xin phó dâng công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này trong sự quan phòng của Chúa. Xin cho mỗi chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để công việc luôn thuận lợi và đạt kết quả cao, xin cho chúng con luôn siêng năng làm việc và làm việc thông minh như người tôi tớ tài giỏi biết làm lợi thêm số tiền Chúa trao phó.
Xin Chúa chúc phúc, nâng đỡ và chở che trong mọi việc chúng con làm. Xin Chúa cũng soi sáng và hướng dẫn và chúc lành cho Công ty Thiên An chúng con luôn thuận lợi trong mọi việc và ngày càng phát triển hơn. Mỗi thành viên chúng con luôn ý thức rằng: Chúa tạo dựng vũ trụ trái đất và con người trong 6 ngày, và Ngài muốn chúng con tiếp tục sáng tạo trong mọi công việc. Đó là điều đẹp lòng Chúa.
Xin cho mỗi chúng con đều bán được nhiều sản phẩm và có thu nhập tốt hơn để nâng cao cuộc sống, hầu sống xứng với phẩm giá con người là hình ảnh của Đấng Tối Cao. Amen.

4. Đọc lời nguyện kinh doanh
Lạy Chúa, cuộc sống kinh doanh đầy cạnh tranh và nguy cơ thất bại luôn rình rập. Khi con bắt tay vào việc, xin Chúa hiện diện với con. Chúa là gia nghiệp đời con, xin gìn giữ con trong gia nghiệp này, gia nghiệp mà chính Chúa đã ban cho con. Xin giúp con lương thiện trong buôn bán, công bằng và thẳng thắn trong giao dịch. Xin cho con biết cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Xin cho con biết làm việc với tấm lòng liêm chính và trong tinh thần phục vụ.
Khi con làm việc, xin cho con biết kiên trì và mạnh mẽ để thực hiện tốt công việc dù gặp phải gián đoạn liên miên hay phải đối mặt với bất công. Xin giữ con trung tín cho dù có những cơ hội cám dỗ để kiếm tiền cách nhanh chóng trên mồ hôi nước mắt của người anh em con.
Xin cho con luôn giữ lương tâm ngay thẳng, biết phân biệt phải trái, biết lắng nghe lời Chúa và nhận ra thánh ý Chúa. Xin cứu con khỏi những tai nạn và rắc rối. Xin đừng để con tranh cãi không cần thiết. Xin gìn giữ trí con trong minh mẫn, tâm hồn trong sạch và lương thiện.
Lạy Chúa, xin nhắc nhớ con rằng: Con đang cộng tác với Chúa để làm cho bộ mặt trái đất ngày càng tươi đẹp hơn như ý Chúa muốn. Con đại diện Chúa và mang danh Chúa. Chúa là người lãnh đạo duy nhất, điều hành tối thượng và là chủ nhân quyền uy tuyệt đối của con. Xin giữ an toàn cho con và gia đình con trong danh Chúa. Xin cho con được chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu của Chúa nơi thiên đàng và cho cả những người con yêu thương.
Khi con nhắm mắt lìa đời, con ước mong được nghe Chúa nói: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy đến và chung chia niềm vui với chủ của con.” Amen.

3. Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha nợ kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

4. Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần cầu xin Đức Mẹ chuyển lời cầu nguyện chúng ta lên tới Chúa)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen

5. Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chuá Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN

“Lạy Chúa Giê-Su, xin tha tội chúng lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”

6. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

CÁC CÂU LẠY
- Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
- Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
- Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
- Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
- Lạy Cha Phanxico xavie Trương Bửu Diệp.
Cầu cho chúng con

KẾT THÚC: làm dấu Thánh giá NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN AMEN.

Mọi người đều đọc lớn:
LẠY CHÚA XIN CHÚC LÀNH CHO CÔNG TY VÀ CHO CHÚNG CON

Liên hệ

Thiên An Holdings

(028) 36.36.2888

thienanholdings.vn
info@thienanholdings.vn
Số 39 đường số 10, khu đô thị Sala, P. An Lợi đông, HCM

Phòng ban

Kinh doanh

09 22222 726
info@tah.vn

Tuyển dụng

tuyendung@thienanholdings.vn

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu
Sáng: 08h00 – 12h00
Chiều: 13h30 – 17h30

Thứ Bảy
Sáng: 08h00 – 12h00