14 dự án giao thông cấp bách chuẩn bị khởi công


Với tổng vốn 15.000 tỷ đồng, 14 dự án đường sắt và đường bộ cấp bách sẽ được hoàn thành trong 2 năm tới.

Menu