Hoạt động công ty

San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái tại chùa Diệu Giác
Với truyền thống tương thân tương ái, san sẻ những khó khăn với cộng đồng đã được vun đắp từ nhiều năm qua. Ngày 19.04.2019, công ty Thiên An Real đã tới thăm các trẻ em mồ côi và bị thiểu năng được nuôi ..
Menu