Hoạt động công ty

“Đào tạo kỹ năng đọc sách nhanh” – VƯƠN CAO VỚI TRI THỨC TOÀN DIỆN
Hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển nhân sự trong quá trình phát triển doanh nghiệp; tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings tổ chức cho toàn thể nhân viên tham gia khóa học “Đào tạo kỹ năng đọc ..
Menu